Geplaatst op: .

Contributieverhoging:

Voor alle lesgroepen is besloten om de contributie met ingang van 1 september 2017 te verhogen met €1,00 per maand.

Voor de turnselectie groepen is besloten tot een extra verhoging van € 2,50 per maand i.v.m. de trainingen in de vakanties (o.a. kosten van hogere zaalhuur met trainsters).

In de maanden juli en augustus wordt er geen contributie geïncasseerd.

Bondscontributie incasso bedragen en incasso dagen:

De bondscontributie is door de K.N.G.U. vastgesteld voor :

Jeugdleden : € 5,20 en 16+ leden: € 6,35 PER KWARTAAL

Het 1e kwartaal wordt eenmalig achteraf geïncasseerd op 31 maart a.s.

Het 2e kwartaal wordt geïncasseerd op 2 april en ook de lesmaandcontributie april .

Dit zijn dan 3 bedragen onder vermelding van CONTRIBUTIE.

Het verzoek is om dit NIET terug te halen.

Het 3e kwartaal wordt geïncasseerd rond 1 juli en het 4 e kwartaal rond 1 oktober.

Vanaf 2018 wordt de verplichte bondscontributie aan het begin van elk kwartaal geïncasseerd.

Opzeggingen: uiterlijk 1 juni bij de ledenadministratie@unitasuitgeest.nl van Unitas doorgeven, anders moeten wij de bondcontributie alsnog voor 3e kwartaal laten incasseren bij u.

Wij vragen uw medewerking om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het Bestuur van Unitas Uitgeest

info@unitasuitgeest.nl

Plaats een reactie