Aanmelden

U kunt u via het inschrijfformulier, zie kopje downloads, aanmelden bij de ledenadministratie. Dit formulier kunt u digitaal inleveren via ledenadministratie@unitasuitgeest.nl of geprint inleveren bij de trainster.

Lidmaatschap opzeggen

U kunt per half jaar opzeggen, schriftelijk bij de ledenadministratie via ledenadministratie@unitasuitgeest.nl voor 1 juni of 1 december (u betaalt wel de contributie voor december). Opzeggen via de trainster is niet voldoende.

Indien wij deze opzegging later ontvangen, dan bent u verplicht om de contributie te betalen (helft van een seizoen).