Geplaatst op: .

Beste leden van Unitas, 
 
Graag nodigen wij u via deze mail uit voor de algemene ledenvergadering van maandag 20 maart om 20:00. De locatie van de algemene ledenvergadering hangt af van het aantal leden dat bij de
algemene ledenvergadering aanwezig wil zijn.

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering ontvangen wij graag
uw interesse per mail via emailadres: info@unitasuitgeest.nl. Zou u in het onderwerp van de mail “ALV” willen noteren? De mail waaruit uw interesse blijkt, ontvangen wij uiterlijk 13 maart

Hierbij stuur ik u per mail de vergaderstukken zodat u ook bij afwezigheid van de vergadering de
ontwikkelingen in 2022 kunt lezen. Het gaat om de volgende bijgevoegde stukken:
 Agenda algemene ledenvergadering 2023
 Jaarverslag secretariaat over 2022
 
Het jaarverslag van de penningmeester over 2022 is op te vragen via: penningmeester@unitasuitgeest.nl

Verder willen wij nog een oproep doen op uw hulp. Per december 2022 is Tiny van der Eng gestopt
met het voorzitterschap en als jurylid van Unitas. Wij zijn daarom dringend opzoek naar extra
bestuursleden en juryleden. De tijd dat Tiny momenteel besteed aan de taken die onder het
voorzitterschap vallen is maximaal 10 uur per maand. De taken die onder dit voorzitterschap vallen
zijn als volgt:
1. De voorzitter roept binnen 6 maanden na het boekjaar een ALV uit.
2. Het leiden van de ALV en de vergaderingen van het bestuur en leden.
3. Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en uitvoeren van
bestuurswerkzaamheden.
4. Vertegenwoordiging van G.V. Unitas naar binnen en naar buiten.
5. Verantwoordelijk voor personeel en communicatie naar leden.
6. Contact met: KNGU-gemeente- SBB- Sportkader – Rayon.

Belangrijke punten: herzien statuten en huishoudelijk reglement – sportakkoord-nieuwe
sportzaal de Meet, Veilig sportklimaat, jury zaken, interesse in sport en samenwerken.

Bent u de persoon die ons binnen het bestuur of als jurylid komt versterken of wilt u meer weten
over de taken van bestuurslid of jurylid, dan horen wij dat graag. Graag ontvangen wij uw interesse
en vragen op info@unitasuitgeest.nl

Ook wanneer u vragen heeft over bijgevoegde stukken dan kunt u deze aan ons stellen via
bovenstaand e-mailadres.
We hopen u als lid van Unitas hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en vragen om uw
goedkeuring. 
 

Met vriendelijke groet,

Laura, Linda, Jeroen, Daan en Evelien
Bestuur Unitas

Comments are closed.